top of page
IMG_0474
30
22
IMG-4c95d922beee9f9af458a72d9017afb2-V
3
2
16-

ПРО КАФЕДРУ

Діяльність кафедри соціально-економічних дисциплін Комунального закладу вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського" здійснюється відповідно до Наказу «Про затвердження завідувачами кафедр та складу кафедр коледжу» від 30.08.2016 р., виданого відповідно до Положень про «Вчену раду коледжу», «Завідувачів кафедр» та протоколу № 1 від 30.08.2016 року засідання  Вченої ради коледжу.

Робота викладачів кафедри спрямована на застосування інтерактивних методик викладання відповідних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права та журналістики. Головним критерієм цього виступає компетентність, відповідальна громадська позиція, високий рівень ділової етики і всебічний розвиток студентів.

Згідно із вказаними критеріями науково-педагогічні працівники розробляють навчально-методичні матеріали, впроваджують у навчальний процес інтерактивні методи навчання (Сократовий метод, ділові та рольові ігри, модельні судові засідання, дискусії тощо). Викладачі кафедри системно розробляють засоби підвищення якості проведення всіх видів занять, займаються розробкою дидактичних матеріалів, курсів лекцій, довідкової літератури, практичних посібників (практикумів), навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін.

На основі глибокого усвідомлення кожним викладачем особистої відповідальності за успішне вирішення завдань навчально-виховного процесу, необхідності сумлінного виконання професійних обов'язків з метою формування всебічно розвинутої особистості студентів, виходячи з загальнолюдських культурних цінностей та становлення їх як професіоналів на кафедрі проводиться виховна робота. Основна увага приділяється індивідуальному підходу до виховання та впливу особистого прикладу викладача. Він реалізується, насамперед, кожним викладачем у процесі проведення навчальних занять. Крім цього, окремі викладачі здійснюють виховну роботу зі студентами, виконуючи обов’язки куратора навчальних груп. У межах такої роботи проводяться виховні години у групі, систематичне ознайомлення з успішністю студентів на заняттях та з результатами складання екзаменів та заліків, обговорення цих результатів, підсумків атестації студентів, а також організація годин дозвілля.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах, які проводяться як в Україні, так і за її межами. У Коледжі здійснюється організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій.

Викладачі кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації у провідних закладах вищої освіти та наукових установах. В основу роботи з підвищення та вдосконалення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри покладений принцип педагогічного і професійного самовдосконалення.

Науково-педагогічні працівники кафедри:

Перед кафедрою ставляться нові завдання відповідно до вимог сьогодення. Викладання дисциплін на кафедрі забезпечується висококваліфікованими викладачами, серед яких:

 • Юзько Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри, доктор філософії

 • Тунік Юрій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент 

 • Нікітіна Леся Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент

 • Супрун-Ковальчук Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент

 • Фляжнікова Ярослава Василівна – доктор філософії, старший викладач

 • Шандрук Сергій Миколайович – кандидат державного управління, старший викладач

 • Блідченко Надія Григорівна – кандидат економічних наук, старший викладач

 • Бакалець Олексій Андрійович – кандидат історичних наук, доцент 

 • Гуцол Дмитро Олександрович – кандидат історичних наук, асистент кафедри 

Контакти:

м. Бар, Вінницька обл., Україна

майдан Грушевського, 1

Тел.: +380 (43) 412 12 70

Факс: +380 (43) 412 12 70

 

Директор коледжу

Петро Нестерович Савчук

Тел.: +380 (43) 412 12 70

Факс: +380 (43) 412 12 70

Email: bar_bpu01@ukr.net

Гуртожиток №1: (043) 412 44 09

Гуртожиток №2: (043) 412 44 38

Сайт коледжу: 

https://www.bar-bgpk.com.ua/

Сайт кафедри:

https://ksedbgpk.wixsite.com/website

 • YouTube - Белый круг
 • Facebook
 • LinkedIn
qrcode_бгпк.png
student-studying-brainstorming-analying-campus-concept.jpg
bottom of page